امتیاز به این نوشته post

• دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم بهداشت
کارشناسی ارشد آناتومی ‌(پزشکی).
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم غذایی
کارشناسی ارشد بیوفیزیک
کارشناسی ارشد آمار زیستی
کارشناس ارشد بیوشیمی‌(پزشکی).
کارشناسی ارشد پرستاری جراحی
کارشناسی ارشد بین رشته‌ای بهداشت محیط
کارشناسی ارشد رشد کودک
کارشناسی ارشد پرستاری اطفال
کارشناس ارشد پرستاری زنان و زایمان
کارشناسی ارشد مامایی بدون پایان نامه
کارشناسی ارشد مامایی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی (پزشکی) بدون پایان نامه
کارشناس ارشد فیزیولوژی (پزشکی).
کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت عمومی
کارشناسی ارشد علوم حرکتی و تربیتی
کنترل عفونت بیمارستانی
کارشناس ارشد تغذیه دام و بیماری‌های تغذیه‌ای (دامپزشکی).
مبانی کارشناسی ارشد پرستاری
بافت شناسی و جنین شناسی (پزشکی)
کارشناسی ارشد پرستاری پزشکی
کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت حرفه‌ای بدون پایان نامه
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی مولکولی
کارشناسی ارشد تولید مثل و لقاح مصنوعی (دامپزشکی).
کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روان و روانپزشکی
کارشناسی ارشد گردشگری سلامت
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی ارشد انکولوژی پایه و بیولوژی سرطان
زیست شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد فارماکولوژی پزشکی
کارشناسی ارشد فارماکولوژی دامپزشکی و سم شناسی
کارشناسی ارشد آناتومی‌(دامپزشکی)
کارشناسی ارشد بیوشیمی‌(دامپزشکی)
کارشناسی ارشد جراحی (دامپزشکی)
کارشناسی ارشد فارماکولوژی و سم شناسی (دامپزشکی)
کارشناسی ارشد فیزیولوژی (دامپزشکی)
کارشناسی ارشد بهداشت و فناوری مواد غذایی (دامپزشکی)
کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی (دامپزشکی)
کارشناسی ارشد بیماری‌های داخلی (دامپزشکی)
میکروبیولوژی (دامپزشکی)
کارشناسی ارشد انگل شناسی (دامپزشکی)
کارشناسی ارشد پاتولوژی (دامپزشکی)
کارشناسی ارشد ویروس شناسی (دامپزشکی)
کارشناسی ارشد علوم دامی‌(دامپزشکی)
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت از زخم
کارشناسی ارشد بهداشت و مراقبت سالمند
• دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
کارشناسی ارشد باستان شناسی
کارشناسی ارشد آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی
کارشناسی ارشد اقتصاد کار و روابط صنعتی
کارشناسی ارشد برنامه درسی و دستورالعمل
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی و اقتصاد نظارت مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد اقتصاد سنجی
کارشناسی ارشد اقتصاد -امور مالی و بانکداری
کارشناسی ارشد اقتصاد و دارایی
کارشناسی ارشد اقتصاد
کارشناسی ارشد فلسفه
کارشناسی ارشد غذا و هنر آشپزی
کارشناسی ارشد موسیقی سنتی ترکی
کارشناسی ارشد روابط عمومی‌ و تبلیغات
کارشناسی ارشد سیاست اقتصادی
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
کارشناسی ارشد امور مالی و حسابداری
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مطالعات زنان
کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی
کارشناسی ارشد مدیریت لجستیک
کارشناسی ارشد امور مالی
کارشناسی ارشد مالیه عمومی ‌و برنامه‌های مالیاتی
کارشناسی ارشد امور مالی
کارشناسی ارشد مطالعات رسانه و ارتباطات
کارشناسی ارشد مطالعات رسانه و اجتماع
کارشناسی ارشد آموزش موسیقی
کارشناسی ارشد آموزش در دوران کودکی
کارشناسی ارشد باستان شناسی ماقبل تاریخ
کارشناسی ارشد راهنمايي و رهنمود
کارشناسی ارشد  تفریحات و سرگرمیات و سرگرمی
کارشناسی ارشد تربیت معلم  ابتدایی
کارشناسی ارشد سینما و تلویزیون
کارشناسی ارشد علوم سیاسی و مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد آموزش علوم اجتماعی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
کارشناسی ارشد علوم مدیریت ورزشی
کارشناسی ارشد تاریخ
کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات ترکی
کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل و مطالعات امنیتی
کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
کارشناسی ارشد تجارت و مدیریت بین‌المللی
کارشناسی ارشد اقتصاد سنجی
کارشناسی ارشد مدیریت مواد غذایی و هنر آشپزی
کارشناسی ارشد سیستم‌های اطلاعات مدیریت
 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *